Listy Katyńskie

Zdajemy sobie sprawę że w opracowanych w latach 2000-2006 Księgach Cmentarnych Katynia, Charkowa i Miednoje występują błędy, stąd planujemy drugie ich wydanie. W związku z tym prosimy wszystkich zainteresowanych o pisemne zgłaszanie do Rady OPWiM wszelkich uzupełnień i poprawek.

Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego:

Katyń

Charków

Miednoje Tom I

Miednoje Tom II

Bykownia