Skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa


CZŁONKOWIE RADY OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA W KADENCJI 2013-2017Dr Eleonora BERGMAN (ur. 1947) – architekt, historyk sztuki.

    Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w 1997 r. obroniła doktorat w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego, a w latach 2007-2011 jego dyrektor.Współpracuje m.in. z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk, World Monuments Fund. (Światowa Fundacja na rzecz Zabytków) w Nowym Jorku, United States Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad (Komisja Stanów Zjednoczonych d/s Ochrony Dziedzictwa Amerykańskiego Zagranicą) w Waszyngtonie, Zakładem Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, ICCROM (Międzynarodowy Instytut Badań nad Ochroną i Konserwacją Dóbr Kultury) w Rzymie i Memorial Foundation for Jewish Culture (Fundacja na rzecz Kultury Żydowskiej) w Nowym Jorku. Członkini SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich), ISJM (International Survey of Jewish Monuments), PTSŻ (Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, sekretarz), ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Międzynarodowy zespół ekspertów d/s realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego i planu zarządzania zespołu dawnych obozów Auschwitz-Birkenau jako Miejsca Światowego Dziedzictwa.
    Odznaczona Krzyżem Kawalerskim francuskiego Orderu Legii Honorowej (2012).

    Członkini Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2009 r.


Dr Jan Stanisław CIECHANOWSKI (ur. 1974) – historyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

    Ukończył historię i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1999-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 2004-2005 był zastępcą dyrektora sekretariatu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jednocześnie w latach 2000-2005 sekretarz Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej do Spraw Dokumentacji Działalności Polskiego Wywiadu w II Wojnie Światowej i Jego Współdziałania z Wywiadem Brytyjskim. Od 2006 r. w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, od 2007 r. zastępca kierownika, od 2010 r. pełniący obowiązki kierownika, od 2013 r. kierownik (od 2014 r. po zmianie nazwy stanowiska: szef) Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
    Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2013 r.


Dr Piotr CYWIŃSKI (ur. 1972) – historyk, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau.

    W latach 1982-1993 mieszkał w Szwajcarii i we Francji wraz z przebywającym tam na emigracji politycznej swoim ojcem, Bohdanem Cywińskim.

    Ukończył studia na Uniwersytecie Humanistycznym w Strasburgu (1993) i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1995), obronił doktorat w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk (2001). W latach 1996-2000 był wiceprezesem, a w latach 2000-2010 prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Współtwórca i następnie w latach 2002-2009 przewodniczący Forum Świętego Wojciecha, organizator Międzynarodowych Zjazdów Gnieźnieńskich (2003, 2004 i 2005). W latach 2004-2008 prezes na Europę światowej federacji intelektualistów katolickich Pax Romana. Od 2000 r. członek i w latach 2000-2006 sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, od 2006 r. dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jednocześnie współtwórca Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (2005) i wiceprezes jego Rady, od 2009 r. prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau. Wiceprzewodniczący Rady Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, od 2009 r. członek Rady Muzeów przy Ministrze Kultury, członek Rady i następnie od 2012 r. Rady Powierniczej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, członek Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.
    Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Kawalerskim francuskiego Orderu Palm Akademickich (2015).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2010 r.


Prof. dr hab. Edmund DMITRÓW (ur. 1949) – historyk, politolog.

    Ukończył Studium Nauczycielskie w Białymstoku (1969) i studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1975), obronił doktorat w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1982). Od 1976 r. pracownik Instytutu Nauk Politycznych Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, od 1990 r. w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w latach 1992-1993 wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, od 2000 r. naczelnik Biura Edukacji Publicznej Oddziału w Białymstoku Instytutu Pamięci Narodowej, od 2002 r. ekspert ds. naukowych w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Od 2005 r. profesor Uniwersytetu w Białymstoku: kierownik Zakładu Historii Społecznej w Instytucie Socjologii i w latach 2008-2012 dyrektor Instytutu Socjologii.

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2009 r.


Sławomir FRĄTCZAK (ur. 1951) – historyk, kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie.

    Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w 1993 r. współorganizator Muzeum Katyńskiego w Warszawie (oddziału Muzeum Wojska Polskiego) i od 2002 r. jego kierownik. Popularyzator wiedzy o Zbrodni Katyńskiej, m.in. współautor znanej wystawy Pamięć nie dała się zgładzić…, prezentującej zbiory Muzeum Katyńskiego (2011).
    Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2012).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2013 r.


Dr Magdalena GAWIN (ur. 1972) – historyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

    Ukończyła studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1996), obroniła doktorat w 2002 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie została pracownikiem naukowym. Od 2015 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i generalny konserwator zabytków.

    Członkini Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (desygnowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) od 22 XII 2015 r..


Gen. dyw. dr Wiesław Jerzy GRUDZIŃSKI (ur. 1956) – historyk wojskowości, gen. dyw. Wojska Polskiego, dowódca Garnizonu Warszawa.

    Ukończył studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu (1981), doktorat obronił w 1999 r. w Akademii Obrony Narodowej. Od 2000 r. dowódca 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego, od 2003 r. szef Oddziału Organizacyjno-Koordynacyjnego w Akademii Obrony Narodowej, od 2005 r. szef Oddziału Spraw Reprezentacyjnych i zastępca komendanta garnizonu w Dowództwie Garnizonu Warszawa, od 2007 r. zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa, od 2010 r. dowódca Garnizonu Warszawa. Awansowany do stopnia generała brygady w 2010 r. i do stopnia generała dywizji w 2015 r.
    Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2013 r.


Gen. bryg. ks. biskup dr Józef GUZDEK (ur. 1956) – biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, generał brygady Wojska Polskiego, Biskup Polowy Wojska Polskiego.

    Ukończył Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie (1981), święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r., obronił doktorat z teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1998). Od 1994 r. prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej, w latach 1998-2004 kierownik Studium Formacji Stałej dla kapłanów archidiecezji krakowskiej, w latach 1999-2001 dyrektor Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, od 2001 r. rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, od 2004 r. biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, od 2010 r. Biskup Polowy Wojska Polskiego, jednocześnie od 2011 r. delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Policji, do spraw Duszpasterstwa Służby Celnej, do spraw Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei, do spraw Harcerzy, do spraw Kombatantów. Awansowany do stopnia generała brygady Wojska Polskiego w 2015 r.

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2011 r.


Teresa HERNIK (ur.1956) – inżynier, harcmistrzyni.

    Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (1980). Od 1983 r. nauczycielka w szkole podstawowej w Białymstoku, harcmistrzyni, w Związku Harcerstwa Polskiego kolejno: komendantka Hufca Białystok (1987-1988), komendantka Chorągwi Białostockiej (1990-1999), od 2000 r. zastępczyni Naczelnika, a w latach 2005-2007 Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego. Od 2007 r. współprzewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego, od 2010 r. dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, od 2014 r. prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

    Członkini Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2005 r.
    Wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2009 r.


Ppłk mgr.Bolesław HOZAKOWSKI (ur. 1923) – żołnierz Armii Krajowej, ekonomista, prawnik.

    Żołnierz pułku „Baszta” Armii Krajowej w Warszawie w stopniu kaprala podchorążego, uczestnik Powstania Warszawskiego. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Wydział Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działacz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: wiceprezes Zarządu Głównego (do 2010 r.) i członek Rady Naczelnej (do 2012 r.), współinicjator wielu akcji upamiętniających działalność Armii Krajowej w całym kraju. W 2005 r. członek Komitetu Honorowego Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, członek Rady do Spraw Kombatantów przy Prezydencie RP, w 2007 r. członek Komitetu Honorowego Poparcia Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Awansowany do stopnia podpułkownika w 2013 r.
    Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2009).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (desygnowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego) od 2009 r.


Dr Adolf JUZWENKO (ur. 1939) – historyk, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

    Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim (1961), obronił doktorat tamże w 1969 r. W latach 1961-1990 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1978 r. członek zespołu redakcyjnego wydawanej poza cenzurą „Res Publiki”, od 1979 r. prelegent niezależnego Towarzystwa Kursów Naukowych we Wrocławiu, od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący delegacji Regionu Dolny Śląsk na I Krajowym Zjeździe „Solidarności” (1981), uczestnik Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie (1981), od 1983 r. członek Arcybiskupiej Rady Społecznej we Wrocławiu, w latach 1983-1988 wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa, w 1989 r. przewodniczący Wrocławskiego Komitetu „Solidarność” przed wyborami 4 VI 1989 r. Od 1990 dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Redaktor „Rocznika Wrocławskiego” w latach 1994-2004, członek Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wspólnego Dziedzictwa Kulturalnego od 1994 r., przewodniczący Rady Fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu od 2001 r., członek Rady Muzeum Powstania Warszawskiego od 2003 r., członek Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2005 r. Mieszka we Wrocławiu.
    Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

     Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 18 I 2016


Dr med. Andrzej KAMIŃSKI (ur. 1944) – lekarz, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

    Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Pracuje jako lekarz w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu. Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (1988), wiceprezes, następnie prezes jego Zarządu Głównego, redaktor organu TMLiKP-W „Semper Fidelis”, współzałożyciel Fundacji Kresowej „Semper Fidelis” (1991), aktywny uczestnik starań o odbudowę Cmentarza Orląt Lwowskich.
Mieszka we Wrocławiu.

     Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2001 r.


Dr Łukasz KAMIŃSKI (ur. 1973) – historyk, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

    Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, w 1999 r. obronił doktorat na tej uczelni. Od 1999 r. adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2000 r. pracownik Oddziału we Wrocławiu Instytutu Pamięci Narodowej, od 2006 r. wicedyrektor i od 2009 r. dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Redaktor Studiów i materiałów z dziejów opozycji i oporu społecznego, członek kolegium redakcyjnego „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej”, członek redakcji półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość” i redakcji Encyklopedii Solidarności, członek komitetu redakcyjnego słownika biograficznego Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Od 2011 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
    Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2013 r.


Płk prof. dr hab. Krzysztof KOMOROWSKI (ur. 1947) – historyk.

    Ukończył studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1969) i na Wydziale Historycznym Wojskowej Akademii Politycznej (1978), w 1987 r. obronił doktorat w Akademii Obrony Narodowej. Oficer artylerii Wojska Polskiego. W latach 1978-1996 pracownik naukowy Wojskowego Instytutu Historycznego, od 1997 r. dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, w latach 2003-2009 dyrektor Wojskowego Biura Badań Historycznych, następnie profesor w Katedrze Historii Wojskowości Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, od 2015 r. – w Katedrze Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej. Inicjator i redaktor naukowy rocznika „Kronika Wojska Polskiego”, przewodniczący kolegium redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, członek Komisji Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Programowej Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Rady Naukowej Muzeum Wojska Polskiego i Centralnej Biblioteki Wojskowej, Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii – Polskiego Towarzystwa Historycznego, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Centrum Edukacji Publicznej.
    Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2013 r.


Robert Kostro (ur. 1967) – historyk, dyrektor Muzeum Historii Polski.

    Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1996). Członek opozycyjnego Ruchu Młodej Polski, w latach 1994-1997 kierował Fundacją Grupy Windsor, w latach 1995-1997 wydawnictwem „Ararat”, działacz Koalicji Konserwatywnej i współredaktor „Kwartalnika Konserwatywnego”. Od 1997 r. dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 2000 r. szef gabinetu politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego, w latach 2001-2002 wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Od 2006 r. dyrektor Muzeum Historii Polski.

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 22 XII 2015 r.


Dr med. Olga KRZYŻANOWSKA (ur. 1929) – harcerka Szarych Szeregów, lekarz.

    Córka gen. bryg. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, komendanta Okręgu Wilno Armii Krajowej, zmarłego tragicznie w więzieniu mokotowskim w Warszawie w 1951 r.

    W okresie II wojny światowej harcerka Szarych Szeregów. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (1952). W latach 1962-1989 kierowniczka poradni chorób zawodowych Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej w Gdańsku. Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” i do 1989 r. członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia. W latach 1989-2001 poseł na Sejm RP, w latach 1989-1991 i 1993-1997 wicemarszałek Sejmu, w latach 1993-1997 przewodnicząca komisji Tradycji Niepodległościowych. W latach 2001-2005 senator RP. Członkini Rady Fundacji Batorego, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.
Mieszka w Gdańsku.
    Odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2014).

    Członkini Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2005 r.


Prof.nadzw. dr hab. Andrzej Krzysztof KUNERT (ur. 1952) – historyk.

    Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1976), doktorat otrzymał w 2002 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 1984 r. starszy redaktor i zastępca kierownika Redakcji Historycznej w Instytucie Wydawniczym PAX, w latach 1990-1991 pierwszy cywilny redaktor naczelny Wydawnictwa BELLONA (dawnego Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej), w latach 1992-2004 prezes Fundacji „Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956”, jednocześnie w latach 1995-1999 redaktor naczelny Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego, od 1997 w Bibliotece Narodowej był kierownikiem Pracowni Badań nad Książką i Kulturą Polską za Granicą oraz redaktorem naukowym serii wydawniczej Instytucje kultury polskiej za granicą i ich zbiory, a w latach 1999-2010 doradcą dyrektora. Jednocześnie w latach 2006-2007 główny specjalista ds. naukowych i p.o. zastępcy dyrektora ds. naukowych Muzeum Wojska Polskiego. Od 2013 r. profesor nadzwyczajny Akademii Obrony Narodowej. Członek Rady Muzeum Warszawy, Rady Muzeum Powstania Warszawskiego, Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego, Rady Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Kapituły Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej, Kapituły Honorowej Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” (w 2015 r. jej przewodniczący).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 1990 r.
    Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2010 r.


Krzysztof MÜNNICH (ur. 1923) – inżynier architekt-urbanista, sekretarz Zarządu Instytutów Józefa Piłsudskiego w Londynie i w Warszawie.

    Ukończył Korpus Kadetów Nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie (1937) i w latach 1942-1948 studia wyższe w zakresie architektury w The Glasgow School of Architecture oraz w zakresie urbanistyki w School of Planning and Research for Regional Development w Londynie. Pracował zawodowo jako architekt-urbanista m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Działał w organizacjach emigracyjnym, m.in. na rzecz Skarbu Narodowego w Wielkiej Brytanii i USA, współzałożyciel Solidarity Support Committee of Western Massachusetts w USA. Od 1985 r. sekretarz Zarządu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie i jednocześnie od 2014 r. sekretarz Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Mieszka w Londynie.

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2005 r.


Prof. dr hab. Stanisław Sławomir NICIEJA (ur. 1948) – historyk, historyk sztuki, rektor Uniwersytetu Opolskiego.

    Ukończył studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1973), w 1977 r. obronił doktorat na tej uczelni. Od 1989 r. członek Polsko-Ukraińskiej Komisji d/s Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, od 1993 r. członek zespołu Odbudowy Cmentarza Orląt we Lwowie. W latach 1989-1993 członek redakcji miesięcznika „Semper Fidelis”, w latach 1993-1999 rady programowej Polskiego Radia Opole. Od 1991 r. profesor Uniwersytetu Opolskiego, a w latach 1996-2002, 2005-2008 i od 2012 r. rektor tej uczelni. Senator RP w latach 2001-2005.
    Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993). Zasłużony Obywatel Miasta Opole.

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w latach 1997-2004 i od 2013 r.


Jan Ołdakowski (ur. 1972) – polonista, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

    Ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1998).

Od 1995 redaktor w Wydawnictwie Naukowym PWN, od 1998 r. kierownik działu promocji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, od 2000 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyrektor Departamentu Środków Społecznego Przekazu, a następnie szef gabinetu ministra Kazimierza Michała Ujazdowskiego. W 2001 r. współzałożyciel Galerii Off w Warszawie, w 2002 r. koordynator projektów w Instytucie Dziedzictwa Narodowego, od 2002 r. przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów. Od 2004 r. dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Członek Rady Kuratorów Ossolineum we Wrocławiu w latach 2005-2010. Poseł do Sejmu RP w latach 2005-2011 (m.in. przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu).
    Odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2005), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 22 XII 2015 r.


O. prof. dr hab. Jacek SALIJ (ur. 1942) – prezbiter rzymskokatolicki, dominikanin, teolog, pisarz, publicysta.

    Święcenia kapłańskie otrzymał w 1966 r. Ukończył studia teologiczne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie (1967) i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie obronił doktorat w 1971 r. W latach 1971-1983 duszpasterz sekcji kultury Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Sygnatariusz Listu 59 (1975) i Memoriału 101 (1976), w 1979 r. współzałożyciel ruchu „Gaudium vitae”, od 1982 r. duszpasterz środowisk nauczycielskich związanych z NSZZ „Solidarność”, w latach 1982-1989 członek podziemnej Radzie Edukacji Narodowej, od 1988 r. członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Od 1990 r. kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1993-1996 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, w latach 2011-2015 członek Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.
    Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2007).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 1992 r.


Prof. dr hab. Dariusz STOLA (ur. 1963) – historyk, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

    Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1988), ob1994 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, jednocześnie w latach 2002-2011prorektor Collegium Civitas. Od 2014 r. dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Członek Narodowej Rady Rozwoju (od 2015 r.).
    Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski (2013).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2014 r.


Waldemar STRZAŁKOWSKI (ur. 1932) – historyk.

    Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1957). Starszy archiwista w Centralnym Archiwum Wojskowym (1957-1959), dyplomowany dokumentalista w Wojskowym Instytucie Historycznym (1957-1990), doradca wiceministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego (1990-1993), z ramienia MON kierownik zespołu, który otrzymał zadanie przywrócenia przedwojennych tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie i opracowanie nowych 14 tablic (1990-1991) oraz uczestnik ekshumacji oficerów polskich pomordowanych przez NKWD w Charkowie-Piatichatkach i w Miednoje. Pracownik gabinetu marszałka Sejmu RP (1998-2002, 2007-2010), doradca i ekspert w gabinecie Prezydenta RP (2010-2014).
    Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (desygnowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego) od 2013 r.


Prof. dr hab. Tomasz Marceli SZAROTA (ur. 1940) – historyk.

    Syn dr. Rafała Marcelego Blütha, historyka literatury, literata, publicysty katolickiego, członka redakcji kwartalnika „Verbum”, rozstrzelanego przez Niemców w 1939 r.

    Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1962). Od 1962 r. pracownik naukowy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 1966 r. uzyskał stopień doktora, a w latach 1991-2010 kierował Pracownią Dziejów Polski po 1945 r. Redaktor naczelny wydawnictwa ciągłego „Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały”, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Acta Poloniae Historica”. Członek Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego, Kolegium Programowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Rady Programowej półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość”, od 1996 r. przewodniczący jury Nagrody „Klio” Wydawców Książki Historycznej.
    Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2013 r.


Prof. dr hab. Jan SZILING (ur. 1939) – historyk.

    Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1963 r. Od 1963 r. pracownik naukowo-dydaktyczny tej uczelni, gdzie w 1971 r. obronił doktorat, a w latach 1999-2005 był prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych. Przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Stutthof, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członek Rady Archiwum Fundacji Armii Krajowej w Toruniu. Mieszka w Toruniu.

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2005 r.


Prof. nadzw. dr hab. Jan ŚPIEWAK (ur. 1951) – socjolog, historyk idei.

    Ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1973), obronił doktorat w 1984 r. Związany ze środowiskiem „Więzi”, od 1978 r. należał do Towarzystwa Kursów Naukowych, w 1979 r. był współzałożycielem podziemnego kwartalnika „Res Publica”, od 1980 r. działał w Regionie Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. kierownik Zakładu Historii Myśli Społecznej). Poseł do Sejmu RP w latach 2005-2007. Od 2011 r. dyrektor Żydowskiego Instytut Historycznego. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”.

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2013 r.


Mjr prof. dr hab. Leszek ŻUKOWSKI (ur. 1929) – żołnierz Armii Krajowej, technolog drewna, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

    Uczeń tajnych kompletów, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Flossenbürg i Dachau. Ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1952). Od 1979 r. do przejścia na emeryturę w 1995 r. pracownik naukowy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (m.in. kierownik Katedry Organizacji, Ekonomiki i Projektowania Zakładów Przemysłu Drzewnego, dziekan Wydziału Technologii Drewna).Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego i przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, członek Rady Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, członek Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, przewodniczący Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Członek Rady Naczelnej i od 2013 r. prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
    Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

    Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2013 r.